නවතම නිෂ්පාදන

WE-SL ශ්‍රේණි පොදු ප්‍රකාර රේඛා පෙරහන්

Würth Elektronik

WE-SL ශ්‍රේණි පොදු ප්‍රකාර රේඛා පෙරහන්

වර්ත් එලෙක්ට්‍රොනික්ගේ WE-SL ශ්‍රේණියේ පොදු මාදිලියේ පෙරහන් විවිධ වින්‍යාසයන්ගෙන් ලබා ගත හැකිය

වර්ත් එලෙක්ට්‍රොනික් අඩු වෝල්ටීයතා සහ දත්ත රේඛා සඳහා පුළුල් පරාසයක පොදු මාදිලියේ පෙරහන් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම පොදු මාදිලියේ විශාල පවුලක් වන්නේ WE-SL පවුලයි. WE-SL පවුල, WE-SLM, WE-SL1, WE-SL2, WE-SL3, WE-SL5, WE-SL5 HC, සහ WE-SL ඇතුළුව විවිධ ශ්‍රේණි වලින් ලබා ගත හැකිය.

 • WE-SLM: රින්ග් කෝර් තාක්‍ෂණය සහිත කුඩා ප්‍රමාණය නිසා ඉහළ සම්බාධනයන් / අත්තනෝමතිකතාවයන් ඇති වේ
 • WE-SL1: අඩු පැතිකඩ (මි.මී. 1.65) සහ 300 mA දක්වා ශ්‍රේණිගත ධාරාවක්
 • WE-SL2: 10 µH සිට 20 mH පරාසයක 2-in-1 සංරචකය (පොදු මාදිලිය සහ අවකල්‍ය මාදිලිය) විවිධ දඟර විලාසිතාවන්ගෙන් යුත් බයිෆිලර් (සං signal ා රේඛාවලට වඩා හොඳ) සහ බල සැපයුම් සඳහා භාවිතා කරන අංශ
 • WE-SL3: අඩු පැතිකඩ, ඉහළ ධාරා සහ ට්‍රයිෆිලර් එතීෙම් විලාසය
 • WE-SL5: ඉහළ ධාරා සහ 2.5 දක්වා ඉහළ ප්‍රේරක
 • WE-SL5 HC: 5 A දක්වා ධාරා සහිත අඩු පැතිකඩ (මි.මී. 5.3)
 • WE-SL: 2.7 A දක්වා ඉහළ ධාරාවක් සහිත එතීෙම් වින්‍යාස දෙකක් හෝ හතරක්
අයදුම්පත්
 • සං al ා සහ සංවේදක රේඛා
 • බල සැපයුම් පද්ධති
 • දත්ත රේඛා
 • USB
 • පුළුවන්
 • ෆයර්වෙයාර්
 • පොදු මාදිලියේ ශබ්දය මර්දනය කිරීම
 • WE-SL3: PoE - AF (ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත) ශබ්දය සඳහා ට්‍රයිෆිලර් අනුවාදය

WE-SL ශ්‍රේණි පොදු ප්‍රකාර රේඛා පෙරහන්

නිෂ්පාදකයාගේ කොටස අංකය විස්තර රේඛා ගණන ප්‍රේරණය @ සංඛ්‍යාතය වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම (උපරිම) ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය තොරතුරු පෙන්වන්න
744205 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 4 100µH @ 100kHz 700mA 573 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744202 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 4 1mH @ 100kHz 350mA 591 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744204 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 4 250µH @ 100kHz 600mA 592 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744207 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 2 35µH @ 100kHz 2.7 ඒ 1800 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744201 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 4 4.7mH @ 100kHz 200mA 628 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744203 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 4 500µH @ 100kHz 400mA 531 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744206 WE-SL SMT COMMON MODE LINE FILTE 2 60µH @ 100kHz 2 ඒ 840 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744253101 WE-SL3 SMT COMMON MODE LINE FILT 3 100µH @ 100kHz 450mA 5141 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744252101 WE-SL3 SMT COMMON MODE LINE FILT 2 100µH @ 100kHz 500mA 1365 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න
744252220 WE-SL3 SMT COMMON MODE LINE FILT 2 22µH @ 100kHz 700mA 1780 - ක්ෂණික තොරතුරු පෙන්වන්න