නිෂ්පාදකයින්

International Rectifier (Infineon Technologies)

International Rectifier (Infineon Technologies)

1999 අප්රේල් 1 වනදා Siemens SEMONDUCONORS Infineon Technologies බවට පත් විය. තරගකාරී, නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන ක්ෂුද්ර විද්යුත් ක්ෂේත්රය තුළ සාර්ථකත්වය සඳහා ගතික, වඩාත් නම්යශීලී සමාගමක්.
විවිධ ක්ෂුද්ර ග්රාහක යෙදීම්වල භාවිතා කරන අර්ධ සන්නායක රාශියක් වන ඉන්ෆිනොන් යනු ගෝලීය නිර්මාණකරුවෙකු, නිෂ්පාදකයෙකු හා සැපයුම්කරුවෙකු වේ. ඉන්ෆිනොන් හි නිෂ්පාදන පෙළට ඩිජිටල්, මිශ්රණ සංඥා සහ ඇනලොග් සංයුක්ත පරිපථ ඇතුළුව තර්කනික නිෂ්පාදන, මෙන්ම විවික්ත අර්ධ සන්නායක නිපැයුම්ද ඇතුළත් වේ.
රූප කොටස් අංකය විස්තර මිල දැක්ම
BAV99SE6327BTSA1 Image BAV99SE6327BTSA1 DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT363   පරීක්ෂණයක්
BGS13S2N9E6327XTSA1 Image BGS13S2N9E6327XTSA1 RF SWITCH   පරීක්ෂණයක්
PVI5050NS Image PVI5050NS OPTOISO 4KV PHOTOVOLTAIC 8-SMT   පරීක්ෂණයක්
IRLR024NTRR MOSFET N-CH 55V 17A DPAK $0.874/pcs පරීක්ෂණයක්
IRFH5053TRPBF Image IRFH5053TRPBF MOSFET N-CH 100V 9.3A PQFN56 $0.916/pcs පරීක්ෂණයක්
PTFA092213FLV5R250XTMA1 Image PTFA092213FLV5R250XTMA1 IC FET RF LDMOS H-34288-6   පරීක්ෂණයක්
ISP752TFUMA1 Image ISP752TFUMA1 IC SWITCH HISIDE SMART 8DSO $0.661/pcs පරීක්ෂණයක්
IRFR2607ZPBF MOSFET N-CH 75V 42A DPAK   පරීක්ෂණයක්
IRF3707LPBF Image IRF3707LPBF MOSFET N-CH 30V 62A TO-262   පරීක්ෂණයක්
BGS1414MC182E6433XUSA1 IC SWITCH RF SG-FWLP-18   පරීක්ෂණයක්
SPP06N80C3XK Image SPP06N80C3XK MOSFET N-CH 800V 6A TO-220AB   පරීක්ෂණයක්
AUIRLR2905Z MOSFET N-CH 55V 42A DPAK   පරීක්ෂණයක්
IRFZ48ZLPBF Image IRFZ48ZLPBF MOSFET N-CH 55V 61A TO-262   පරීක්ෂණයක්
21-0068PBF IC REG BUCK ADJ 35A SYNC LGA   පරීක්ෂණයක්
DD260N16KKHPSA1 DIODE ARRAY MOD 1700V 410A $156.55/pcs පරීක්ෂණයක්
IPP100N04S2L03AKSA1 Image IPP100N04S2L03AKSA1 MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3   පරීක්ෂණයක්
IRFU3410PBF Image IRFU3410PBF MOSFET N-CH 100V 31A I-PAK $0.496/pcs පරීක්ෂණයක්
IR2182 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-DIP   පරීක්ෂණයක්
FF300R12KT4HOSA1 Image FF300R12KT4HOSA1 IGBT MODULE 1200V 300A $128.56/pcs පරීක්ෂණයක්
SDP06S60 Image SDP06S60 DIODE SCHOTTKY 600V 6A TO220AB   පරීක්ෂණයක්
IRS26320C IC MOSFET DRIVER   පරීක්ෂණයක්
IR2108 IC DRIVER HALF BRIDGE 8DIP   පරීක්ෂණයක්
IPI60R280C6XKSA1 Image IPI60R280C6XKSA1 MOSFET N-CH 600V 13.8A TO262 $1.359/pcs පරීක්ෂණයක්
AUIRFR5410TRL Image AUIRFR5410TRL MOSFET P-CH 100V 13A DPAK $0.936/pcs පරීක්ෂණයක්
IRL3715ZL Image IRL3715ZL MOSFET N-CH 20V 50A TO-262   පරීක්ෂණයක්
SPW21N50C3FKSA1 Image SPW21N50C3FKSA1 MOSFET N-CH 560V 21A TO-247 $2.702/pcs පරීක්ෂණයක්
62-0245PBF DIODE SHOCTTKY   පරීක්ෂණයක්
BC 846A E6433 TRANS NPN 65V 0.1A SOT-23   පරීක්ෂණයක්
ICE2QR0665 Image ICE2QR0665 IC CTRLR SMPS QUASI-RESON 8DIP   පරීක්ෂණයක්
ICE2QR0665GXUMA1 Image ICE2QR0665GXUMA1 IC CTRLR SMPS QUASI-RESON $1.043/pcs පරීක්ෂණයක්
FS50R12U1T4BPSA1 MOD IGBT LOW PWR SMART1-1   පරීක්ෂණයක්
T345N18EOFXPSA1 SCR MODULE DISC NONSTANDARD   පරීක්ෂණයක්
IRFS3107TRLPBF Image IRFS3107TRLPBF MOSFET N-CH 75V 195A D2PAK $3.566/pcs පරීක්ෂණයක්
IR38265MTRPBFAUMA1 Image IR38265MTRPBFAUMA1 IC REG DC-DC 30A 34IQFN $2.907/pcs පරීක්ෂණයක්
DDB2U50N08W1RB23BOMA2 MOD DIODE BRIDGE EASY1B-2-1 $60.022/pcs පරීක්ෂණයක්
IRLR2703TRR MOSFET N-CH 30V 23A DPAK   පරීක්ෂණයක්
AUIRF7316QTR Image AUIRF7316QTR MOSFET 2P-CH 30V 4.9A 8SOIC $0.931/pcs පරීක්ෂණයක්
BAR 65-02V E6327 Image BAR 65-02V E6327 DIODE RF SGL 30V 100MA SC-79   පරීක්ෂණයක්
TLE42694EXUMA1 Image TLE42694EXUMA1 IC REG LINEAR 5V 150MA 14SSOP $0.719/pcs පරීක්ෂණයක්
IPC60R380E6X7SA1 MOSFET N-CH   පරීක්ෂණයක්
BCR 196T E6327 Image BCR 196T E6327 TRANS PREBIAS PNP 250MW SC75   පරීක්ෂණයක්
IPL60R075CFD7AUMA1 Image IPL60R075CFD7AUMA1 MOSFET N-CH 650V 129A PGVSON-4 $4.234/pcs පරීක්ෂණයක්
SPA07N60C3XKSA1 Image SPA07N60C3XKSA1 MOSFET N-CH 650V 7.3A TO-220 $1.176/pcs පරීක්ෂණයක්
BCM856SH6327XTSA1 Image BCM856SH6327XTSA1 TRANS 2PNP 65V 0.1A SOT363 $0.125/pcs පරීක්ෂණයක්
IRS2001STRPBF Image IRS2001STRPBF IC DRIVER HI/LO SIDE 200V 8-SOIC $0.524/pcs පරීක්ෂණයක්
IRFR5505TRLPBF MOSFET P-CH 55V 18A DPAK $0.428/pcs පරීක්ෂණයක්
BSO051N03MS G Image BSO051N03MS G MOSFET N-CH 30V 14A 8DSO $0.445/pcs පරීක්ෂණයක්
BC846UE6727HTSA1 TRANS ARRAY AF NPN SC74-6   පරීක්ෂණයක්
IRG4BC20FPBF Image IRG4BC20FPBF IGBT 600V 16A 60W TO220AB   පරීක්ෂණයක්
IRF9317TRPBF Image IRF9317TRPBF MOSFET P-CH 30V 16A 8-SOIC $0.5/pcs පරීක්ෂණයක්
මුළු 18,895 අයිතම
කලින්123456789101112131415ඊලඟඅවසානය