අනාගතයේදී ඔබ සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු.

මෙම පෝරමය සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න සඳහා පමණි. කරුණාකර අවශ්‍යතා ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ කැමති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න හෝ අපට විද්‍යුත් තැපෑල යවන්න RFQ@blueschip-store.com.

අපි ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරන අතර කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට තොරතුරු සපයන්නේ නැත.

අප අමතන්න

සීමාසහිත Blueschip සමාගම  දුරකථන: +00 852 3050 6911                      විද්යුත් තැපෑල: rfq@blueschip-store.com

  ලිපිනය: කාමර 1205, 12 / එෆ්, සාගර ගොඩනැගිල්ල, නැත. ක්වීන්ස් පාර සෙන්ට්‍රල් 59-65, එච්.කේ.